PERSONVERNERKLÆRING Hjerter i Par

Behandling av personopplysninger i Hjerter i Par

Når du er registrert som deltaker hos oss, vil våre prosjektmedarbeidere og frivillige behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon ompersonopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Hjerter i Par, som er underlagt organisasjonen Islamic Cultural Centre Norway. Du kan kontakte oss på følgende:

Adresse: Tøyenbekken 24, 0188 Oslo
E-post: hjerteripar@islamic.no
Telefon:
Organisasjonsnr.: 956 708 923
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her;

1. Fasilitering 

I forbindelse med at vi fasiliterer for match-making. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å opprette en elektronisk database med informasjon og benyttes til påmelding, registrering, match og eventuell oppfølging i etterkant. Fasiliteringen skjer kun på eventer der deltakere er påmeldt og har betalt avgift. Din profil synliggjøres for andre under eventen ved gjennomgang av profiler, men uten navn og kontaktopplysninger.

2. Henvendelser 
 Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

3. Tjenester
 Hjerter i par er underlagt Islamic Cultural Centre Norway (ICC). ICC kan benytte dine opplysninger til å tilby øvrige tjenester som organisasjonen mener du kan være en del av målgruppen. Eksempler på dette kan være kurs og foredrag om: ekteskap, barneoppdragelse, familierelaterte eventer og i noen tilfeller moske-relaterte arrangementer.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Ingen eksterne aktører vil ha tilgang til dine opplysninger uten ditt samtykke.

Vi kan benytte oss i enkelte tilfeller av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller inngår vi avtaler for å
iv areta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss per i dag av ingen slike databehandlere. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot
behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:
www.datatilsynet.no.

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Oppdatert 07/20 CHP