Helgeskolen

Ønsker du å melde inn ditt barn til ICC helgeskolen? Vennligst benytt følgende registreringsskjema. Har du spørsmål/kommentarer? Send epost til skole@islamic.no

Undervisning på helgeskolen foregår på lørdager og søndager ved moskeens lokaler på grønnland (2. og 3. etasjer). Elevene er inndelt i barnetrinn (1-7 klasse) og ungdomstrinn (8-10 klasse).

Barnetrinn

Tidspunkt: I nåværende semester har barnetrinnene undervisning på lørdager og søndager kl. 10-13. Første timen, kl. 10-11 er valgfag hvor barna kan lære Koran resitasjon. I tillegg tilbyr vi valgfag Urdu/arabisk fra kl. 13-14.

Undervisningen for barn som går på barneskole er delt i klassetrinn 1 til 7. Vi følger med andre ord samme klasseinndeling som vanlig barneskole.

Fagene som undervises på barnetrinn er følgende:

Koran resitasjon (valgfag): undervisning i Koran resitasjon og tajweed. Merk at dette er fellesklasse for alle trinnene. I tillegg tilbyr vi Koran resitasjon og tajweed på tirsdager, onsdager og torsdager kl. 16-18.

Islam-undervisning: Pensum og undervisning i dette faget bygger på materialet utgitt av Safar publications i storbritannia. Safar publications har brukt lang tid på å bygge opp pensum og undervisningsmaterialet for barnetrinn. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i deres arbeid og oversatt deres materialet til norsk som vi bruker i undervisningen.

1 og 2. klasse: Barna lærer om grunnleggende Islam. Vi gjennomgår bla. disse temaer:

 • troen på Allah, Allahs bøker, profeter og dommedagen.
 • om profeten
 • om de 5 søylene
 • historien om utvalgte profeter,
 • navn på noen Surah i Koranen,
 • noen korte Dua
 • lære noen korte Hadith
 • Ramadan og Eid.

3 og 4. klasse: Vi gjennomgår bla. disse temaer:

 • troen på Allah, Shirk og hvordan vi får belønning fra Allah
 • Allah’s navn
 • Profeten Mohammad (fvmh), hans gode karakter
 • Profetens følgevenner
 • De 4 kalifene, deres karakter og historier
 • historier om profeter
 • Islamsk historie
 • Shaytan og hvordan mennesker skal beskytte seg fra han
 • Tålmodighet
 • Dommedagen

5, 6 og 7. klasse: Vi lærer om:

 • Profeten Dawud (fvmh)
 • Seerah til profeten Mohammad (fvmh)
 • De rettledende kalifer
 • Sentrale kvinnelige skikkelsene i islam: Khadijah (as), Aisha (as) og Fatima (as)
 • Islamsk kleskode
 • Wudu og bønn
 • Dommedagen
 • Paradiset, helvetet
 • Ramadan og fasten
 • Hajj/umrah
 • Slagene ved Badr og Uhud.
 • Koran åpenbaringer, laylatul Qadr.

Ungdomstrinn

Tidspunkt: Ungdomstrinn har undervisning kun på søndager kl. 1000 – 1300. I tillegg tilbyr vi valgfag Urdu/arabisk fra kl. 13-14.

Undervisning for elever som går på ungdomsskole (klasse 8,9 og 10) er delt i to klassetrinn. Avhengig av elevens kunnskapsnivå blir eleven plassert i en av klassene.

Fagene som undervises på ungdomstrinn er følgende:

Grunnleggende Islam: Faget skal gi en grunnleggende innføring i hva islam er og hva det innebærer å være muslim. Vi gjennomgår bla. følgende temaer:

 • Allah, Hans navn og Allahs tegn i naturen
 • Bønn, krav og plikter (azan, viktigheten av bønn, bønnetider, obligatoriske elementer under bønn, id-bønn, fredagsbønn og begravelsesbønn..)
 • Fiqh relatert til renselse, bønn, hajj, zakah
 • Ramadan og hvordan det gjør oss bedre
 • Islamsk kalender og helligdager
 • Viktigheten av gode Ikhlaq og valg vi tar
 • Påvirkning av rusmidler og gambling
 • Plikter ovenfor foreldre, naboer etc.

Sirah: Sirah faget er utformet for å gjøre studentene kjent med livet og læren til profeten Muhammed (fvmh). Faget introduserer elevene med profetens (fvmh) karakter og personlighet. Ulike aspekter av livet til profeten blir belyst, inkludert pre-islamske Arabia, tidlig livet, Mekka perioden, migrasjon til Medina, sosial, diplomatisk og militære utfordringer, familielivet til profeten, hans åndelighet, hans rapporterte mirakler, sosiale transformasjoner i løpet av hans levetid.

Koran forståelse: I dette faget gjennomgår vi surah fra Koranen på arabisk med oversettelse, samt forklaring/tafsir. Faget skal utvikle våre barn til å lære de vanligste resitasjoner fra koranen brukt i bønn. Elevene lærer grunnleggende arabisk som vil hjelpe dem å forstå Koranen bedre. Formålet med kurset er primært å forstå Koranen (enkel Tafseer), samt å få kortfattet bakgrunn for åpenbaringene.

Urdu/arabisk (valgfag): Språk undervisning i Urdu eller arabisk. Elevene tilegner seg ferdigheter i å lese og skrive tekster på Urdu/arabisk. Merk at undervisning i urdu og arabisk foregår parallelt slik at elevene må velge å delta enten på urdu eller arabisk klasse.

X