Helgeskolen

Undervisning på helgeskolen foregår på lørdager og søndager ved moskeens lokaler på grønnland (2. og 3. etasjer). Elevene er inndelt i barnetrinn (1-7 klasse) og ungdomstrinn (8-10 klasse).

Påmelding

 
Vi har dessverre ikke ledige plasser på helgeskolen for tiden. 
Ønsker du å stå på venteliste slik at du får tilbud når det blir ledig plass? I så fall må du sende epost til skole@islamic.no med følgende informasjon:
 • fulle navn på barnet
 • barnets fødselsdato
 • klassetrinn barnet går i
 • Navn, epost og mobil til foreldrene.
 Du vil få en bekreftelse på mottatt epost. Alle epost til skole@islamic.no blir besvart innen en uke. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta i mot telefoner.

Avgift

Avgift er på 1000 kr per semester for helgeskolen. 

Vi gir søsken rabatt (1000 kr for første barn, 800 for 2. barn, 600kr for 3. barn). Vennligst inform oss hvis dere har flere barn slik at vi kan gi søskenrabatt ved utsendelse av faktura.

Dersom ditt barn får tilbud om plass, vil du motta informasjon om betaling av semesteravgift.  Først etter at semesteravgiften er innbetalt vil plassen være bekreftet. 

Barnetrinn

Tidspunkt: Barnetrinn har undervisning på lørdager kl. 10-14. Første timen, kl. 10-11 er valgfag hvor barna kan lære Koran resitasjon. Fra kl. 11-14 får elevene undervisning i Islam.

Undervisningen for barn som går på barneskole er delt i klassetrinn 1 til 7. Vi følger med andre ord samme klasseinndeling som vanlig barneskole.

Fagene som undervises på barnetrinn er følgende:

Koran resitasjon (valgfag): undervisning i Koran resitasjon og tajweed. Merk at dette er fellesklasse for alle trinnene. I tillegg tilbyr vi Koran resitasjon og tajweed på tirsdager, onsdager og torsdager kl. 16-18.

Islam-undervisning: Pensum og undervisning i dette faget bygger på materialet utgitt av Safar publications og Weekend learning. Disse organisasjonene har brukt lang tid på å bygge opp pensum og undervisningsmaterialet for barne- og ungodomstrinn. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i deres arbeid og oversatt deres materialet til norsk som vi bruker i undervisningen.

1 og 2. klasse: Barna lærer om grunnleggende Islam. Vi gjennomgår bla. disse temaer:

 • troen på Allah, Allahs bøker, profeter og dommedagen.
 • om profeten
 • om de 5 søylene
 • historien om utvalgte profeter,
 • navn på noen Surah i Koranen,
 • noen korte Dua
 • lære noen korte Hadith
 • Ramadan og Eid.

3 og 4. klasse: Vi gjennomgår bla. disse temaer:

 • troen på Allah, Shirk og hvordan vi får belønning fra Allah
 • Allah’s navn
 • Profeten Mohammad (fvmh), hans gode karakter
 • Profetens følgevenner
 • De 4 kalifene, deres karakter og historier
 • historier om profeter
 • Islamsk historie
 • Shaytan og hvordan mennesker skal beskytte seg fra han
 • Tålmodighet
 • Dommedagen

5, 6 og 7. klasse: Vi lærer om:

 • Profeten Dawud (fvmh)
 • Seerah til profeten Mohammad (fvmh)
 • De rettledende kalifer
 • Sentrale kvinnelige skikkelsene i islam: Khadijah (as), Aisha (as) og Fatima (as)
 • Islamsk kleskode
 • Wudu og bønn
 • Dommedagen
 • Paradiset, helvetet
 • Ramadan og fasten
 • Hajj/umrah
 • Slagene ved Badr og Uhud.
 • Koran åpenbaringer, laylatul Qadr.

Ungdomstrinn

Tidspunkt: Ungdomstrinn har undervisning kun på søndager kl. 1000 – 1300. 

Undervisning for elever som går på ungdomsskole (klasse 8,9 og 10) er delt i to klassetrinn. Avhengig av elevens kunnskapsnivå blir eleven plassert i en av klassene.

Fagene som undervises på ungdomstrinn er følgende:

Grunnleggende Islam: Faget skal gi en grunnleggende innføring i hva islam er og hva det innebærer å være muslim. Vi gjennomgår bla. følgende temaer:

 • Allah, Hans navn og Allahs tegn i naturen
 • Bønn, krav og plikter (azan, viktigheten av bønn, bønnetider, obligatoriske elementer under bønn, id-bønn, fredagsbønn og begravelsesbønn..)
 • Fiqh relatert til renselse, bønn, hajj, zakah
 • Ramadan og hvordan det gjør oss bedre
 • Islamsk kalender og helligdager
 • Viktigheten av gode Ikhlaq og valg vi tar
 • Påvirkning av rusmidler og gambling
 • Plikter ovenfor foreldre, naboer etc.

Sirah: Sirah faget er utformet for å gjøre studentene kjent med livet og læren til profeten Muhammed (fvmh). Faget introduserer elevene med profetens (fvmh) karakter og personlighet. Ulike aspekter av livet til profeten blir belyst, inkludert pre-islamske Arabia, tidlig livet, Mekka perioden, migrasjon til Medina, sosial, diplomatisk og militære utfordringer, familielivet til profeten, hans åndelighet, hans rapporterte mirakler, sosiale transformasjoner i løpet av hans levetid.

Koran forståelse: I dette faget gjennomgår vi surah fra Koranen på arabisk med oversettelse, samt forklaring/tafsir. Faget skal utvikle våre barn til å lære de vanligste resitasjoner fra koranen brukt i bønn. Elevene lærer grunnleggende arabisk som vil hjelpe dem å forstå Koranen bedre. Formålet med kurset er primært å forstå Koranen (enkel Tafseer), samt å få kortfattet bakgrunn for åpenbaringene.

X