Dialog

ICC har i mange år jobbet med dialog. De siste årene har ICC vært med på å bygge opp dialogspilotene, samt deltatt på dialogsarrangement med kristne, humanetikere, sikher og jøder. I tillegg har også ICCs sjefsimam, Hamid Farooq, deltatt sammen med Grønland Kirke på dialogsarrangement for flykninger. I løpet av året får vi besøk av om lag 8 000 skoleelever, som vil lære mer om islam og moskéer.

Vi har med hjelp fra Landsforening for Norsk Ungdom (LNU) startet et opplæringsprogram for våre kursholdere, der positiv medborgerskap, inkludering, religionsdialog blir satt på dagsorden som så formidles via ICC til våre besøkende. Vi tror det er svært viktig at unge elever som kommer til moskeen opplever en positiv dialogsbasert følelse og sitter igjen med et inntrykk som baserer seg på dialog, inkludering og positiv samfunnsdeltagelse.

Noen viktige dialogsprosjekter med ICC

  • Dialogspilotene, som styremedlem og stifter – Status: Pågående
  • 4 Jødiske og 4 muslimske studenter møtes til diskusjon i moskeen – Planlegges et møte 2 i Det Mosaiske Trossamfunn i juni. – Status: pågående
  • Dialog under eidmela «Dialog og høytid» som initiativtager – mellom kristne, sikher og muslimer – Status: avsluttet etter to suksessfulle dialogssamlinger.  
  • «Exhibition Islam», som initiativtager – Viktigheten av dialog – Status: avsluttet  –
    Enkeltprosjekt som var en del av ICC åpningsprogram for nytt moskebygg – der dialog ble satt på dagsorden med dronning Sonja som stod for åpningen.
  • Årlig deltagelse på Religionenes dag. – Status: Pågående
X