Gjennom hele Ramadan i 2020 hadde Imam Dr. Hamid Ali Farooq daglige live sendinger der han gikk igjennom de 30 kapitlene i Koranen. Det ble også arrangert Kahoot-konkurranse i slutten av hver sending.

Sendingene har blitt sett av tusener av mennesker i både Europa og Asia.

Hver sending omtaler hvert av de 30 kapitlene i Koranen.
Språk: Urdu

Se videoene på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=gV_htYMIvfI&list=PLNXiVdlCWXp-1NibKfYQGYPSsMAPnMwFC