Vi er utrolig glad for at justisminister Jøran Kallmyr (FrP) takket ja til vår invitasjon. Det var hyggelig å bli kjent med han. Justisministeren fikk en omvisning i moskeen, der han fikk informasjon om ICC sin historie. ICC ble etablert formelt i 1974 og etter å ha leid lokaler flere forskjellige steder i sentrum, ble nåværende lokaler kjøpt i begynnelsen av 90-tallet. Han fikk også vite at bygget vi kjøpte da, var paradoksalt nok et nedlagt pølsemakeri fra 1800-tallet. Dette var et godt eksempel på snikislamisering, som vi lo godt av 😉

Deretter fikk han møte ledelsen i ICC som var representert ved blant annet styremedlemmer, ICC Ungdom og ICC Alna. Han fikk da en kort introduksjon i ICC sine aktiviteter som har en stor bredde. Mange samfunnsrelaterte aktiviteter og tiltak for å bygge den norsk-muslimske identiteten. ICC ønsker å påvirke fordi vi bryr oss. Økt kriminalitet i vårt land, vil også kunne påvirke våre barn. Dårligere utdanning og økt frafall fra VGS vil også kunne gå utover våre barn. Derfor engasjerer ICC seg i samfunnet.

Det var god stemning under hele møtet. Justisministeren informerte også hvordan Justisdepartementet jobber religionsuavhengig, og hvordan de jobber mot hatkriminalitet. Dette var definitivt et historisk møte. Vi fant justisministeren åpen og hyggelig. Møtet ble avsluttet med overrekkelse av gaver, blant annet ICC sin egen barnebok, melkesjokolade, Eroma parfyme og lysestake. Vi ser frem til videre samarbeid og enda tryggere Norge med justisminister Kallmyr.