Endelig har et viktig og nødvendig tiltak kommet på dagsorden! Lansering av handlingsplan mot muslimfiendlighet er i gang, og regjeringen har klart å ta et steg i riktig retning.

Det viktige arbeidet blir nå å jobbe videre med innholdet i handlingsplanen. Den bør dekke problemstillingen bredt for å kunne ta det konspiratoriske høyreekstremistiske tankegodset mot islam fra sine røtter, siden det avler muslimhat.

Vi takker alle frivillige og akademikere som har bidratt og talt for denne saken i flere år nå.

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/k5LkA/paa-hoey-tid-med-en-handlingsplan-mot-islamofobi