Forskere vil lære av deg!

Den islamske finanssektoren vokser globalt, men det finnes lite kunnskap om hvordan muslimer i Norge forholder seg til spørsmål om religion og økonomi. Dette ønsker vi å forstå bedre. Vi er en gruppe forskere fra Fredsforskningsinstituttet PRIO.

Vi trenger deltakere til en spørreundersøkelse

I samarbeid med Islamic Cultural Centre (ICC) sender vi ut en spørreundersøkelse. Hvis du vil være med, kan du finne spørreskjemaet her:

www.prio.org/FINEXSurvey

Du kan fylle ut spørreskjemaet på telefon eller PC, og du kan velge språk med menyen øverst til høyre i spørreskjemaet. Du kan velge norsk, engelsk, arabisk, urdu, bosnisk, somali, tyrkisk, dansk, svensk eller finsk.

Forskningsprosjektet

Prosjektet Financial exclusion, Islamic finance and housing in the Nordic countries (FINEX) undersøker muslimers bruk av finanstjenester, spesielt banklån.

Prosjektet ser også på deltagelse i boligmarkedet, og andre relaterte temaer.

Prosjektet er en vitenskapelig studie som utføres av uavhengige forskere, ikke av myndighetene. PRIO er ansvarlig for prosjektet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Du kan lese mer om her https://www.prio.org/finex

Hva vil det si å delta?

Det tar 8-10 minutter å svare på spørsmålene i undersøkelsen. Det er frivillig å delta, og det er helt anonymt.

Hva vil skje med informasjonen?

Datamaterialet vi samler inn vil bli analysert av forskerne i prosjektet. Vi vil skrive vitenskapelige artikler og formidle forskningen vår til et allment publikum og til myndighetene. Vi oppfordrer ikke til en bestemt politikk, men håper at vår forskning kan bidra til velinformerte beslutninger. Vi vil oppbevare og bruke datamaterialet til videre forskning om religion og økonomi. Ta gjerne kontakt dersom du skulle ha spørsmål.

Hvordan kan vi kontaktes?

Torkel Brekke: torkel@prio.org (98829809)

Imam Fazal Hadi: fhhassan@gmail.com (401 455 41)

Kaja Borchgrevink: kaja@prio.no,

Bilde lånt fra NorskKreditt