Islamic Cultural Center (ICC) fordømmer på det sterkeste de grusomme terrorangrepene i Manchester. Det er forferdelig å være vitne til forsvarsløse og uskyldige mennesker bli angrepet på denne måten. Våre tanker går til ofrene og de pårørende som er rammet av terrorangrepene i Manchester. Det er viktig at vi nå står sammen.

Mange forbinder denne typen bestialske drap med islam dessverre, og vi ønsker på det sterkeste å understreke at denne typen vold og terror ikke hører hjemme i islam og skal fordømmes uansett hvem som står bak.

Hamid Ali Farooq, hovedimam i ICC synes det er leit at det er dessverre blitt slik. Men vi skal jobbe enda hardere for at vårt samfunn skal forstå at drap av uskyldige, uansett sak, har ingen ting med vår religion å gjøre.

Slike terrorangrep er med på å skape splittelser i samfunnet og utnytter folks grunnleggende frykt til å skape hat mellom grupper.

Imam Hamid Ali Farooq håper på det sterkeste at vi i Norge og Europa jobber for å bygge opp et harmonisk samfunn der fellesverdier som demokrati, fred og samhold bæres frem som fellesnevnere istedenfor hat og splittelse.