Islamic Cultural Centre (ICC) har i samarbeid med Norsk Folkemuseum vært med på å arrangere museets
temadager. Temadagene med tittelen Dødsviktig handlet om døden. Det har alltid vært viktig å
forberede og gjennomføre avskjeden med verdighet og respekt. Med utgangspunkt i både materiell
og immateriell kulturarv stilte vi spørsmålene:
* Hvordan var ritualene og tradisjonene rundt døden før?
* Hvordan ordnet folk med stell og forberedelser til begravelse og sørgehøytid?
* Hvordan «gjør» vi døden i dag?

I gjennomføringen av temadagen Dødsviktig samarbeidet Norsk Folkemuseum med Islamic
Cultural Centre, Human-Etisk Forbund, Den Katolske Kirke, Det Mosaiske Trossamfund,
Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor, Gravferdsetaten og profesjonelle
fortellere/musikere/aktører om å åpne opp for kunnskap og refleksjon rundt ulike skikker og
praktiske gjøremål knyttet til døden.
ICC deltok som foredragsholder og tok imot om lag 120 elever fra 6 til 9 klasse.

Målgruppe: 5.-10.trinn
Sted: Friluftsmuseet Norsk Folkemuseum
Når: Tirsdag 19. september – torsdag 21.september 2017