Onsdag 3.5 var ICC invitert til debatt på radio i NRK. Utgangspunktet var Hege Storhaugs kritikk av ICC for å arrangere Åpen Moskédag, slik vi nå har gjort hvert år siden 2009. Storhaug mente at dette kun var et skuespill. Vi mener Storhaug står for en konspiratorisk og islamofobisk tilnærming til ICC, der hun også har tatt til orde for å stenge vår moské. Vi er ikke henne svar skyldig, men valgte likevel å stille til debatt.
Storhaug fremmer påstander om ICC som ikke er sanne. Jamaat-E-Islami (JI) er en politisk parti i Pakistan og vi et norsk trossamfunn. Vi er en uavhengig og selvstendig organisasjon som følger hverken deres politikk eller er underlagt dem på noen som helst måte. Vi er opptatt av å være samfunnsnyttige borgere av dette landet slik Profeten (fvmh) lærer oss.

Islam i Norge må forstås og praktiseres i norsk kontekst. Når det er sagt henter vi selvsagt informasjon fra organisasjoner, lærde og akademikere, også utenfor Norge, men aldri ukritisk.

JI oppsto i det kolonisert indiske subkontinentet og er i dag en stor politisk organisasjon, som har sitt virke i Pakistan. Partiet er en av få politiske parti som har demokratiske valg innad i partiet. De har også kvinner i sitt sentralstyre. Maulana Syed Mawdudi var grunnleggeren av JI. Han har skrevet en rekke bøker om teologiske temaer og samfunnet generelt. Vi følger Mawdudis filosofi om å tenke rasjonelt, delta i samfunnsoppbygging og gjøre samfunnet til et bedre sted for alle mennesker. Ikke minst stod han for at moskeer ikke skulle være sekteriske, men åpne for alle. Her er det viktig å ha i bakhodet at Mawdudi levde på 60-tallet i Pakistan og arbeidet hans gjenspeiler dette. Vi lever i en annen tid og verdensdel, og problemstillinger i dag er noe helt annet enn det de var den gangen.

Hva gjelder kvinnesynet til ICC, så kjenner vi oss ikke igjen i Storhaugs beskrivelse. Alle som har en tilknytning til ICC eller som har vært innom på våre arrangementer, kan bevitne den store andelen av aktive jenter og kvinner i alle deler av organisasjonen. Moskeen har aldri promotert for flerkoneri. Videre er det i dag 40% kvinner i ledergruppen. Også på Åpen Moskédag var det flest kvinner som stod for arbeidet.

ICC står for åpenhet og kunnskapsbasert dialog. Vi kommer til å fortsette å ha fokus på dette også i fremtiden fordi det er gjennom dialog vi kan bekjempe fordommer.