Følgende foredrag ble holdt av Ikhlaq Ahmed på fredagsbønn 10.06.05.

Allhamdulillah vi vet mye om Islam, vi vet hvilke plikter muslimer har i løpet av sine liv, men dessverre glemmer vi ofte disse pliktene. Grunnen til dette er at vi elsker dette livet (på jord) og glemmer ofte vår virkelige fremtid. Ofte kan vi skylde på for dårlig tid og andre skavanker. Jeg skal i dag fortelle dere noen hadith’er som tar opp nettopp dette emne.

Profeten Mohammed (S) sa en gang: ”Et menneske som elsker sitt liv på jorden. Han ødelegger sitt liv etter døden. Han som elsker sitt siste liv, han ødelegger sitt nåværende liv” han fortsatte med å si, ”Dere må prioritere det evige fremfor det midlertidige”.

Kjære venner, verden blir borte en dag, menneskets liv på jorden er kort. Det siste livet er evig.

De som hele tiden streber etter alle mulige materialistiske goder og rikdom for noen dagers liv med alle lovlige og ulovlige midler, de kan ikke klare seg bra i etterlivet. De som streber for å oppnå målet med å kun leve for Allah (SWT), vil Inshallah lykkes i det neste liv.

Strebere for Allah (SWT) vil aldri være så rike som de andre på jorden, de kan tåle vanskeligheter og problemer, men gjør aldri en handling som mot islam.

Det finnes to typer oppførsler:

Den ene er at en ser bort fra Allahs (SWT) ordre og jobber bare for å skaffe velvære og egenlykke i denne verden, og gir blaffen i halal og haram. Den andre er å prioritere liver heretter for å skape velvære i det evige livet, da må en adlyde Allah (SWT).

Hazrat Abdullah bin Umar (RA) forteller at Profeten (S) tok ham på skulderen og sa: ”Du skal leve på jorden som en ukjent man eller en passasjer (som går gjennom en by på vei til sitt mål” og Abdullah bin Umar (RA) sa ofte om kvelden ”ikke vent på morgenen” og om morgenen ”ikke vent på kvelden” – ”og når du er frisk må du samle opp så mye Hassana (Gode gjerninger) som du kan bruke i den perioden du blir syk – og i ditt liv samle opp mest mulig Hassana som du kan bruke for livet etter døden”.

Venner, analyserer vi våre liv forstår vi virkelig våre plikter, og hvor stor del av døgnet vi bruker for Allah (SWT).