Originaltekst av Young Muslim Publications – Oversatt av Tahir Riaz nov. 2004 I år, som i tidligere år, har vi igjen fått besøk fra vår kjære men uventede gjest, nemlig den hellige måneden Ramadan . Muslimer er overveldet med glede og store forventninger til å ta ham imot. Tiltross for at dette skjer hvert eneste år, virker det fremdeles for utenforstående som om vi aldri har møtt vår venn Ramadan tidligere.


Med ett fører vår nyoppdagede kjærlighet for denne gjesten til å radikalt endre vårt livsmønster og vaner for å underholde ham. På mystisk vis blir våre moskéer overfylt av bedere, mens vers fra Koranen kan høres resitert langt inn i de sene timer og til grålysningen. Våre sosiale sammenkomster og fester blir også livligere enn noen gang før – alt dette arbeidet og disse oppofringene til ære for vår ”gjest” fra Allah. Er det ikke både interessant og ironisk at til tross for at han er med oss i 30 dager når vi faster, unngår å se på TV i hans tilstedeværelse og synger Nasheed* og andre tradisjonelle muslimske sanger av glede, så mister vi den egentlige meningen bak hans besøk? Av underlige grunner blir vår venn Ramadan en fremmed skikkelse for oss på den første Shawwal. La skrubbingen begynne! Det mange av oss glemmer er at denne gjesten medbringer et svært dypt formål og ansvar. Det er som fra Muhammad al-Shareefs notater: ”Når en gjest kommer hjem til oss, forbereder vi oss gjestens ankomst på forhånd ved å støvsuge gulvteppet, fjerne støv fra hyllene og å skrubbe vasken ren. Vi må også gjøre dette for vår gjest Ramadan. Men skrubbingen skal ikke bare gjelde vår fysiske omgivelse, den skal også omfatte skrubbingen av våre sinn!”.   Har du noen gang lurt på hvorfor ”forandringen” og ”velsingnelsen ikke varer? Sayyid Abul A’la Mawdudi forklarte i sin bok ”Let Us Be Muslims”: ”Den største feilen vi gjør er å anse de ytre handlinger av bønn og faste som den virkelige ‘Ibadah (gudsdyrkelse) og vi lider av vrangforestillingen at den som oppfyller disse kravene utfører ‘Ibadah av Allah. På samme måte som fysisk styrke ikke kan oppnås fra brødet til det er fordøyet, kan man ikke oppnå spirituell styrke fra faste helt til personen tillater Ramadans hensikt å gjennomtrenge ens hjerte og sinn, og å dominere ens tanke, intensjon og gjerning.”. Ramadan – Et redskap for endring og en måned for å dele I tillegg til de uunnværlige personlige fordelerer av å faste, er Ramadan en tid for sosial bevissthet. Som Hammudah ‘Abd al-Ati beskriver i ”Islam in Focus”: ”Ingen sosiolog eller historiker kan si at det til noen tid har vært en periode av historien som er sammenlignbar med denne kraftige islamske institusjonen: Fasten i måneden av Ramadan. I evigheter har mennesket søkt for tilhørighet, enhet, brorskap og likhet med lite suksess som følge av sine bestrevelser.”. Ingen tid til å dvale! Som Dr. Abdullah Hakim Quick elegant forklarer i boken ”Ramadan in History”: ”Ramadan er i grunn en tid for økt aktivitet der den troende, nå avlastet fra byrdene av å stadig spise og drikke, bør være mer villig til å strebe og å anstrenge seg for Allah. Profeten Muhammeds (fred være med ham) 9 Ramadaner var fylt med avgjørende begivenheter som Jihad, og etterlot seg et skinnende eksempel av oppofring og underkastelse til Allah. Gjennom islams historie ble de viktigste slag vunnet i denne måneden!”. Levende Taqwa – Å bevege de døde hjerter til handling! Koranen [2:183] beskriver oppnåelse av Taqwa å være den egentlige hensikt ved fasten. Men hva er Taqwa?

 • Sayyid ‘Umar ibn al-Khattab: ”En person med Taqwa er som en person som trer med varsomhet på en vei fylt av torner. På samme måte som han med varsomhet beskytter sine klær fra å sette seg fast i tornene, er en person med Taqwa bevisst på hver eneste av sine handlinger (av frykt for å gjøre det onde).
 • Sayyid ‘Ali ibn Ali Talib: ”Taqwa betyr å frykte Allah, handle i samsvar med Koranen, å være fornøyd selv med det lille du har og å forberede seg for den siste dagen (døden).
 • Imam al-Ghazzali forteller: ”Den som frykter noe (av Allahs skapning) løper vekk fra det den frykter, mens den som frykter Allah løper til Ham (ut av kjærlighet og lydighet).

La oss begynne å leve et liv fylt med Taqwa i denne Ramadan og å unngå ”tornene” i vår vei som kommer fra verdslige fristelser i media og fra samfunnet generelt. Intensifiseringen av vår kjærlighet og studie av Koranen Det sies at når du elsker noen, vil du ha kunnskap om enhver liten detalj om hva denne personen sier, liker og misliker. Hvordan kan vi proklamere vår kjærlighet til Allah når vi har så lite kunnskap om Hans budskap og gave til oss? Ramadan tilbyr den sjeldne mulighet til en dyp refleksjon av budskapet i Koranen. Den er kilden til en konstant revolusjon i livet til de millioner som ifølge Allah har et levende hjerte: ”I dette (Koranen) er visselig en påminnelse for den som har hjertets forstand, eller gir øre med våken oppmerksomhet.” [Qaaf: 37]. Det er meldt at Imam al-Zuhri sa om Ramadan: ”Ramaden er å resitere Koranen og å gi mat til folket.”. I likhet med dette ville ‘Aishah (fred være med henne) i Ramadan resitere fra sider i Koranen fra solnedgang til soloppgang. Ramadans sjel ”Det var Ramadans sjel som gjorde det mulig for våre rettvise forfedre å stå opp mot tilsynelatende umulige utfordringer. Det var en tid med intens aktivitet, med dager som gikk til bønn ute om natten mens Allahs navn ble kalt for Hans tilgivelse. I dag står den muslimske verden ovenfor en tørketid, militær aggresjon og fristende materalisme. Uten tvil er det behov for troende som kan gå i fotsporene til vår elskede Profet (fred være med ham), de utmerkede Sahabah og ledere som Tariq ibn Ziyad, Salahuddin og de uttallige helter i islam. Vi trenger muslimer hvis faste er fullstendig og ikke kun en kilde til sult og tørste. Måtte Allah bringe frem en generasjon muslimer som kan bære islam til alle verdens hjørner på en måte som gagner vår tidsalder. En lidenskapelig påminnelse fra Shaykh Abdullah Hakim Quick. En rask huskeliste for Ramadan

 • Bestem deg for å få maksimal gevinst fra Allah: utfør så mange ekstra Nawaafil du kan, gjør hyppig Du’a og kom Allah i hu så ofte du kan (Dhikr).
 • Prøv å resiter fra Koranen etter hver bønn. Selvom du bare leser 3-4 sider etter hver dag kan du enkelt fullføre hele Koranen i Ramadan! Studer kommentarer til Koranen (Tafseer) hver morgen.
 • Inviter en person du ikke står veldig nært hjem til Iftar, minst én gang i uken. Du vil merke velsingnelse i ditt forhold til denne personen.
 • Bring liv til din familie! Forsøk å bryte fasten med din familie og tilbring tid med dem slik at dere kan forstå hverandre bedre.
 • Gi gaver på ‘Id til minst 5 personer: 2 til dine familiemedlemmer, 2 til dine gode venner og én gave til en person du elsker kun for Allahs skyld.
 • Forsøk å delta i islamske studiesirkler for å øke din kunnskap og utøvelse av islam. Planlegg å fullføre en bok om profeten Muhammads liv (fred være med ham) i disse 30 dager.
 • Vær generøs i dine donasjoner til moskéene, islamske organisasjoner og ethvert sted der mennesker er i nød. ”Dette er en måned for å dele!”.
 • Del Ramadan og dens lære om kjærlighet og tålmodighet med dine naboer. Lær hvordan på http://www.soundvision.com/info/ramadan/
 • Start et prosjekt for å fremme en ”glemt” sosial sak i de muslimske og ikke-muslimske miljøene: bekjemp rasisme, AIDS, narkotika, kreft, røyking osv.
 • Visste du at vårt samfunn som utgjør beskjedne 20% av verdens befolkning faktisk forbruker 80% av verdens ressurser? Meld deg på som frivillig ved matstasjoner eller delta i kampanjer mot verdens fattigdom mens du faster!
 • Søk den sjeldne og ofte forsømte belønningen av ”natten som er bedre enn 1000 netter”, Laylatul-Qadr.
 • Sørg i ensomhet for tilgivelse av dine synder: Dette er måneden for tilgivelse og Allahs nåde! Det er aldri for sent.
 • Lær å kontrollere din tunge og senk ditt blikk. Husk Profetens (fred være med ham) advarsel om at løgn, baksnakking og lystige blikk bryter fasten! Avstå heretter fra stygt språkbruk.
 • Oppmuntre folk til å gjøre og å elske det gode, og å gi avkall på det onde. Forsøk å være en Da’ee (en som inviterer til Allah) med lidenskap og sympati.
 • Opplev gleden av Tahajjud – bønnen sent om natten og hengi deg helt og holdent til Allah ved å trekke deg tilbake i I’tikaf i de 10 siste dager av Ramadan.