kaba1

Kaba har mange navn som:

Bait ullah: Som betyr  Allah’s hus
Al-Bait ul Ateeq: Som betyr den tidligste og antikk
Al-Bait ul Ateeq: Kalles også den uavhengige og frigjørende.
Al-Bait ul Haram: Som betyr ærefulle hus.

Ordrett betyr Kaba på arabisk et høy plass med respekt og prestisje. Ordet Kaba kan også utledes av ord som betyr kube. Kaba er idag en kube formet bygning, som muslimene vender seg mot for å be sine 5 daglige bønn. Dette har pågått siden i ca. 1400 år, men allikevel kjenner ikke mange muslimer fakta om dette bygget.

De som har vært inne i Kaba, kan rapportere at det er plass til ca. 50 personer inne. Innvendig finnes det 2-3 støtte pillærer og et bord hvor forskjellige type parfyme er plassert. Det er ingen vinduer hvor lyset kan komme inn og det er heller ingen elektrisitet på innsiden. Gulvet og veggene er tildekket med marmor.

Selve Kaba bygningen er ca. 12 meter høy og har en grunnflate på ca. 58 kvadratmeter. Byggets vegger er ca. 1 meter brede, slik at de innerste målene blir på 13×9 meter. Det innerste gulvet er også 2.2 meter høyere enn området rundt kaba. De utvendige veggene er laget av polert stein.
Gjennom menneskehistorien, har Kaba bygningen vært utsatt for mange natur katastrofer og påvirket av menneskelige angrep. Denne bygningen er konstruert og rekonstruert i profeten Adam’s tid, Abraham og Ismail’s tid og Muhammed sin tid, fred være med dem alle. Ingen andre bygg på kloden har dette honnør. Det som mange ikke kjenner til er at dette bygget har vært rekonstruert mellom 5-12 ganger og med reparasjoner utført i 1996.

Første gang ble Kaba bygd av profeten Adam (fvmh). Allah sier i Koranen at dette var det første huset som ble bygd for menneskene for å tilbe Allah. Etter dette var det profeten Abraham og Ismail som rekonstruerte Kaba. Deretter har det vært flere rekonstruksjoner før og etter profeten Muhammed (fvmh) sin tid.

Kaba konstruksjon under profeten Abraham sin tid var slik:

 • Østlig vegg på ca. 15meter
 • Vestlig vegg på ca. 14 meter
 • Veggen mot Hateem på ca. 10 meter
 • Siste veggen på ca. 9 meter, dvs den mellom Jemeni hjørnet og sorte steinen

Profeten Muhammed(fvmh) deltok i rekonstruksjonen av Kaba før han fylte 40 år. Etter en oversvømmelse, var veggene såpass skadet at de trengte rekonstruksjon. På dette tidspunktet var ansvaret for Kaba delt mellom de 4 Quraish stammene. Selve vegg konstruksjonen gikk rolig for seg, men uenighet oppstod rundt hvem som skulle få æren av å sett på plass den svarte steinen i det hjørnet. Profeten Muhammed ble valgt til å løse dette, siden alle kalte ham Al-Ameen , dvs den til å stole på.
Siden Quraish stammene ikke hadde nok ressurser og midler en fullstendig gjenreising, ble ikke hele Kaba bygget gjenreist slik det var under profeten Abraham sin tid. Derfor var det første gangen Kaba tok en kubisk form, i motsetning til tidligere rektangulær form. Den delen av Kaba som ble utelatt, kalles Hateem idag.
Etter profetens tid ble Kaba bygget ødelagt av syriske styrker i år 64 Hijri. Under ansvaret av Abdullah ibn az-Zubayr, ble Kaba rekonstruert fra grunnen av slik profeten Muhammed ønsket at den skulle være lik profeten Abraham sin konstruksjon.
Taket ble bygd og støttet av tre pilarer. Han bygde inn også to dører, en i vest og en i øst, dvs en inngang og en utgang.

Abdullah ibn az-Zubayr innførte følgende endringer:

 • Bygde Kaba med 2 dører, en inngang og en utgang.
 • Dørene ble flyttet ned til bakknivå.
 • Bygde en liten vindu nær taket av Kaba for lys.
 • Økte vegg høyden. Vegg bredden ble økt til 2 meter.
 • Reduserte takets støtte pilarer fra 6 til 3 stk.

Ibn az-Zubayr sa at han baserte dette på følgende hadith: “I heard Aisha (may Allah be pleased with her) say, ‘The Prophet said: “If your people had not quite recently abandoned the Ignorance (Unbelief), and if I had sufficient provisions to rebuild it [the Kaba], I would have added five cubits to it from the Hijr. Also, I would make two doors; one for people to enter therein and the other to exit.” (Bukhari). Ibn az-Zubayr said, “Today, I can afford to do it and I do not fear the people.
Denne endringen ble ikke godtatt av alle. Under 74 Hijri, året 693 gregoriansk kalender, tok Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi saken i egne hender og med tillatelse fra Ummayyad Khalifa Abdul Malik bin Marwan, ødela han den delen av Kaba bygget som Ibn az-Zubayr hadde utvidet. Følgende ble gjennomført:

 • Rekonstruerte Kaba smalere, slik den var under Quraish tiden.
 • Tok ut Hateem delen av Kaba og fjernet veggen fra dett området.
 • Tettet igjen den østlige døren. Merkene er fortsatt synlige i dag.
 • Reduserte dør størrelsen.

Senere når Abdul Malik bin Marwan kom for umrah og hørte hadithen om profetens ønske, angret han sterkt på sin handling.
Abbasi Khalifa Harun al Rasheed ønsket å rekonstruere Kaba slik profeten ønsket det. Etter konsultasjoner med Imam Malik, endret han sin tanke. Rådet var at stadig ødeleggelse av Kaba ville bli et leketøy for kommende herskere. Derfor har konstruksjonen stått uendret i 966 år med minimal vedlikehold.
I år 1039 Hijri, falt to av Kaba’s vegger (østlig og vestlig) pga mye rein og oversvømmelse. I år 1040 under ansvaret til Sultan Murad Khan, ble Kaba bygget rekonstruert uten endringer av noe slag.

I 1996 ble Kaba igjen rekonstruert etter 400 år. Under denne konstruksjonen, er alt unntatt steinene byttet ut med nyere type materiell.