Queens of Islam

Vi har gleden av å invitere dere til vårt årlige arrangement, Queens of Islam. Queens of Islam er et arrangement for kvinner, og setter fokuset på temaer som muslimske jenter og kvinner kan relatere seg til. Her har man blant annet belyst hvilke fantastiske muslimske kvinner som har levd gjennom historien, deres bidrag til islam, kvinners status i islam og andre temaer som er relevante for mus...