ICC_admin
jan 20, 2019 03:00 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Sharia er islams grunnlov. Den er basert på to hovedkilder; Koranen og hadith. I begrepet sharia er alt innbefattet. Sharia sier hva som er plikter og rettigheter for en muslim, gir anvisninger for tilbedelsesritualer, beskriver lover og regler som gir rettssikkerhet for både muslimer og ikke-muslimer, gir veiledning for atferd og moral, og setter skille mellom rett og galt. Sharia kan deles inn i personlig og politisk rammeverk. Visse deler av sharialoven som gjelder enkelte individer er absolutte og universelle. Uansett hvor i universet en muslim befinner seg, er hun / han ikke fritatt for bønn, være ærlig, rettferdig osv. Når det gjelder den politiske sharialoven er den fieksibel og justeres etter tidenes behov og krav, men det er regler for hvem som til enhver tid er kvalifisert nok til å tolke denne rammeloven. Denne tolkningen kalles ijtehad.

Det er viktig å vite at den politiske sharialoven bare kan anvendes når staten går inn for dette. Enkelte personer, grupper eller organisasjoner har ingen myndighet til å anvende den politiske sharialoven på egen hånd.

Den strafferettslige delen av den politiske sharialoven kan kun anvendes i et fungerende velferdssamfunn. Velferd er det første steget mot en islamsk stat.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: