ICC_admin
jul 23, 2018 02:08 PM Mat og drikke
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Mat er blant de viktigste av Guds velsignelser, og vår total avhengighet av Gud er tydelig manifestert når vi føler behov for næring og forsørgelse; «Jesus, Marias sønn, sa: ‘Gud, vår Herre, send oss et dekket bord fra himmelen, så det må bli en høytid for oss, for den første blant oss og den siste blant oss, og som et kjærtegn fra Deg! Gi oss underhold og næring! Du er den beste forsørger!’» [5:114]

«Spis av det Gud har gitt dere i underhold, det tillatte og gode. Frykt Gud, Ham dere tror på!» [5:88]

Matvaner og mattradisjoner varierer stort blant muslimer. Forskjellige etniske grupper har sine egne særpregede matvaner.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: