ICC_admin
jan 20, 2019 02:54 PM Tro
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

De fem inndelingene kan beskrives slik:

A) . Fard (plikt): Det er handlinger Gud har pålagt muslimer å utføre gjennom Koranen. De som utfører fard vil bli belønnet, og de som unnlater, vil bli straffet (men Gud kan alltid tilgi). Hvis man av en eller annen grunn ikke rekker å utføre fard i tide, må de tas igjen senere. Eks. Hoveddelen i bønn, faste i ramadan.

∙ Fard-e-ain: Det er fard-handlinger som er pålagt hvert enkelt individ. Vedkommende kommer selv til å bli stilt til ansvar for sine handlinger.

∙ Fard-e-kafaya: Det er fard-handlinger som er pålagt et samfunn. Det holder med at enkelte individer i samfunnet utfører slike handlinger. Hvis ingen utfører disse handlingene, vil hele samfunnet stilles til ansvar. Eks. begravelsesbønn, eitakaf.

B) . Wajib (tilnærmet lik fard): Må også tas igjen senere.

C) . Sunnah (eller anbefalt): Definisjonen på sunnah er forklart i spørsmål nr. 14. Muslimene er fritatt for å ta igjen disse handlingene. De lærde har delt denne kategorien i to:

∙ Muaqqada: Handlinger som Muhammad (fvmh) utførte regelrett. Dermed kan heller ikke muslimer unnlate disse handlingene uten noen spesifikk grunn. Straffbart å unnlate.

∙ Ghair Muaqqada: Det er handlinger som Muhammad (fvmh) utførte enkelte ganger, og lot vær andre ganger. Belønningsverdig handling, men ikke straffbart å unnlate.

D) . Makrouh (mislikt eller ikke anbefalt): Dette gjelder handlinger som ikke er ønskelig i islam, som f. eks. faste uten pause (saume-wasal), eller be kontinuerlig i lengre perioder osv. Hvis det er noen som misliker smaken på reker, så sies det også at reker er makrouh for vedkommende, her i betydning mislikt. Man får belønning for å la være å gjøre en makrouh handling, men ingen straff hvis man gjør det.

E) . Haram (forbudt): Dette gjelder det som Koranen har advart mot, som alkohol, drap, løgn, tyveri, bli forbannet osv. Gjør man en haram handling, blir man straffet. Unngår man det som er haram, får man belønning.

Disse inndelingene er bare en observasjon av hva som finnes i Koranen og sunnah av tillatt og ikke tillatt. Det er med andre ord ikke Koranen som nevner dem slik de er nevnt her, men lærde fant ut at ting kunne klassifiseres slik.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: