ICC_admin
apr 12, 2020 06:54 PM Bønn
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Spørsmål:

Hvordan lese jummah nå?

Svar: 

I Allah Navn, den Barmhjertige, den Nåderike.

På grunn av coronasituasjonen vi er i nå vil ikke jummahbønn være obligatorisk og man skal derfor be dhurhr hjemme. Denne kan man be sammen med familien.

Og Allah Tala vet best.

Svart av ICC

Godkjent av: Imam Dr. Hamid Farooq.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: