Digitalmx_admin
jul 23, 2018 03:01 PM Annet
Member Since May 2018
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
I en alder av 40 år fikk Muhammad (fvmh), under et opphold i Hira-hulen sin første åpenbaring fra Gud via erkeengelen Gabriel. Denne og senere åpenbaringer, som han mottok over en periode på 23 år, er kjent som Koranen. Så snart han begynte å resitere ord han hørte fra Gabriel, og å preke den sannheten som Gud hadde åpenbart til ham, ble han og hans få etterfølgere utsatt for bitter forfølgelse. Denne ble så alvorlig, at Gud i år 622 befalte dem å utvandre. Denne begivenheten, hvor menigheten forlot Mekka og slo seg ned i byen Medina (ca. 420 km nord for Mekka) kaldes hijra – utvandringen, og er begynnelsen for den islamske tidsregningen. Etter noen år ble det mulig for Profeten (fvmh) og hans tilhengere å vende tilbake til Mekka. De tilga sine fiender, og størsteparten av byens innbyggere konverterte til islam. Da Profeten Muhammad (fvmh) døde i en alder av 63 år, var en større del av Arabia akseptert islam, og mindre enn hundre år etter hans død hadde islam utbredt seg til Spania i vest og til Kina i øst.
Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: