ICC_admin
feb 24, 2019 04:47 PM Kvinner
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Det sier seg selv at det er meget vanskelig å gi et utdypende og tilfredsstillende svar her. Men her nevnes faktorer som ofte blir glemt eller utelatt.

Islam betrakter en kvinne, gift eller enslig, som et fullberettiget enkeltindivid med eiendomsrett og rett til å råde over sin personlige eiendom og inntekt. Av sin tilkomne får hun en brudegave, som hun helt suverent må råde over uten andres innblanding. Dette gjelder også hva hun måtte tjene ved å arbeide i eller utenfor hjemmet, måtte arve etter sin familie eller de gaver hun måtte få foræret. I stedet for å ta mannens etternavn, beholder hun sitt eget. Menn og kvinner skal kle seg anstendig og beskjedent. Klesdraktene i muslimske land er ofte bare uttrykk for lokale tradisjoner.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: