ICC_admin
jan 20, 2019 02:39 PM FAQ
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Muhammad (fred være med han) ble født i Mekka i år 570, i en tid hvor kristendommen enda ikke hadde fått fotfeste overalt i Europa. Da hans far døde før hans fødsel og hans mor kort tid senere, vokste han opp hos sin farbror fra den respekterte Quraish-stammen. Ettersom han vokste opp, ble han kjent for sin sannferdighet, sjenerøsitet og oppriktighet, og han ble ofte bedt om å megle i tvister.

Historikerne beskriver ham som harmonisk og omtenksom. Muhammad (fvmh) var svært religiøs av natur og hadde lenge bekymret seg over det moralske forfallet i samfunnet. Han pleide å trekke seg tilbake til en hule i Hira nær fjellet Djabal al-Nur, Lysets Fjell, i nærheten av Mekka for å meditere.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: