ICC_admin
mar 17, 2019 04:10 PM Dødsfall og begravelse
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Når en muslim dør skal hun eller han vaskes, vanligvis av et medlem i familien, svøpt i rent hvitt stoff og begravet etter en enkel bønn, raskest mulig etter dødsfallet. Muslimer ser på dette som en siste tjeneste de kan gjøre deres pårørende og som en påminnelse om at det jordiske livet kun er midlertidig. Profeten (fvmh) sa: «Tre ting kan hjelpe den døde etter døden:

∙ Sadaqah; Arbeid eller økonomisk støtte til veldedighetsformål.

∙ Kunnskap han/hun har lært bort eller videreformidlet, og

∙ Bønn fra deres troende barn.»

Malik ibn Rabiaal-Saidi sa: «En gang da vi satt sammen med Allahs Sendebud (fvmh), kom en mann fra Bani Salama og spurte Allahs Sendebud: ‘Er det noen godhet jeg kan vise mine foreldre etter at de er døde?’ Han (fvmh) svarte: ‘Ja, be for dem, søk tilgivelse for dem, innfri forpliktelser de hadde, hold bånd med deres slektninger, og beære deres venner.’» (Abu Daud)

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: