ICC_admin
mar 17, 2019 04:11 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Som kristendommen tillater islam kamp i selvforsvar, i forsvar for retten til å dyrke Gud og til hjelp for dem, som med makt blir undertrykt eller er blitt fordrevet fra deres hjem. Det er fastlagt strenge regler for kamphandlinger, bl.a. må sivilbefolkningen, avlinger, trær og dyr ikke påføres noen skade. Kaos og urettferdighet ville få overhånd i verden hvis gode menn ikke var parate til å sette livet på spill i kampen for en rettferdig sak. Koranen sier:

«Kjemp for Guds sak imot dem som bekjemper dere, men gjør dere ikke skyldige i aggresjon. Gud liker ikke de aggressive.» [2:190]

«Men ønsker de fred, så skal du gjøre det samme. Forlat deg på Gud! Han er den Hørende, den Allvitende.» [8:61]

Krig er derfor den siste utvei og er underlagt strenge regler.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: