ICC_admin
mar 17, 2019 04:15 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Hvilket menneskesyn står det for? Hvordan kan dette verset være i overensstemmelse med: «Derfor har vi pålagt Israels barn følgende: Den som dreper et menneske - uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse - har drept hele menneskeheten. Den som redder ett menneske, redder hele menneskeheten. Våre sendebud kom til dem med klar beskjed, men etter dette har mange av dem vist lettsindighet.» [5:32]

I kapittel 9 vers 73 heter det: «Hør Profet! Strid mot de vantro og mot hyklerne! Vær hard mot dem! Helvete blir deres herberge. Et sørgelig endelikt.» Denne og liknende vers fra Koranen har dessverre vært gjenstand for misbruk både av muslimer og ikke-muslimer for enten å nå politiske mål eller stigmatisere islam. Mangelen på et holistisk syn av religionen gjør at mange faller i fellen for selektiv utvelgelse og tolker de hellige tekstene slik det måtte passe dem. Svar. Spørsmålet er imidlertid nært beslektet med konseptet jihad i islam, som har en sentral plass i religionen. Jihad på arabisk betyr å «anstrenge seg», hvilket avkrefter den vanlige antagelsen om at jihad innebærer hellig krig. Jihad i sin egentlige betydning har flere aspekter, hvor bare en av dem utgjør fysisk kamp mot en truende part. Ibn Rushd i sin «Muqaddimah» deler jihad i flere kategorier:

∙ Hjertets jihad

∙ Tungens jihad

∙ Håndens jihad

∙ Sverdets jihad

Han definerer «jihad med tungen» som det å «støtte og beordre rettferdighet og godhet og forby ondskap og dårlige handlinger», nettopp den typen jihad Allah omtaler i vers (9:73): «Profet, strev hardt mot de vantro og mot hyklerne, og vær hard mot dem.» Riktignok strevde Profeten (fvmh) mot de vantro med sverdet og mot hyklerne med tungen, men dette under de spesielle omstendighetene som de forskjellige versene ble åpenbart i. Ramadan Buti sier i sitt verk om jihad i islam: «Selv før Profeten (fvmh) utførte jihad med sverdet mot de vantro er det ingen tvil om at han sendte de vantro en fredelig invitasjon til islam, tok avstand fra deres tro som besto i avgudsdyrking og gjorde sitt ytterste for å fjerne deres misoppfatning om islam. Da de avslo ethvert forslag og erklærte krig mot ham og hans budskap og initierte konflikten, var det ingen annen utvei enn å kjempe tilbake.»

Islam har klare regler ved en krigssituasjon, som å unngå kaldblodig drap, forgifte drikkevann, drap av sivile, kvinner, barn og eldre. Dersom intensjonen i en krig er en annen enn den religiøse, som å kjempe for sitt ego, forteller Allah konsekvensene for dette i versene [5:35-36].

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: