ICC_admin
jan 18, 2019 08:38 PM Tro
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Islam er ikke en ny religion, men den samme sannheten som Gud har åpenbart for Adam, Noah, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Moses, Jesus og for alle andre profeter (Guds velsignelse og fred være med dem alle). Islam er ikke bare en religion. Islam er både en tro og en komplett livsstil for mennesker.

Islam påbyr tro på Guds enhet og opphøyethet. Gud skapte ikke bare mennesket og universet, Gud er også Lovgiveren, Veilederen og Dommeren. Alle mennesker vil vende tilbake til Ham og må gjøre opp for sine handlinger i denne verden. «Allah» er det arabiske navnet for Gud.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: