ICC_admin
jan 20, 2019 02:45 PM Tro
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Hadith og sunnah blir ofte brukt om hverandre, men det eksisterer en liten forskjell. Ordet sunnah betyr «levemåte», altså de religiøse sedvanene til Profeten (fvmh), det han sa, gjorde eller godkjente. Hadith derimot er en muntlig overlevert beretning om Profetens sunnah. Hadithene ble nedtegnet av hans skrivere og følgesvenner på ulike materialer – papyrus, palmeblad, beintavler, skinn, hvite steiner og pergament. Og samtidig ble de lært utenat.

Å tro på sunnah er en del av den islamske troen.

Noen eksempler på det Profeten (fvmh) sa:

«Gud har ikke barmhjertighet for den som ikke har barmhjertighet for andre.»

«Ingen av dere er sanne troende før dere ønsker for deres bror det dere ønsker for dere selv.»

«Den som spiser seg mett mens hans nabo sulter, er ikke troende.» «Virkelig styrke ligger ikke i å slå andre i gulvet, men i å beherske sin vrede.»

«Gud dømmer ikke ut fra deres ytre, men Han ser inn i deres hjerter og ser på deres gjerninger.»

«En mann var veldig tørst. Da han kom til en brønn, gikk han ned i den, slukket sin tørst og steg opp igjen. Da så han en hund med tungen hengende ut av munnen som prøvde å slikke slammet for å slokke sin tørst. Mannen så at hunden var tørst på samme måte som han selv var. Han gikk igjen ned i brønnen, fylte sin sko med vann og lot hunden drikke det. Og Gud tilga hans synder på grunn av denne handlingen.» Profeten ble spurt: «Guds sendebud! Blir vi også belønnet for godhet mot dyr?» Han svarte: «Det er belønning for godhet mot ethvert levende vesen.»

Fra Bukhari, Muslim, Tirmidhî og Bayhaqis hadith-samlinger.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: