ICC_admin
feb 24, 2019 04:31 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Ja. Sammen med jødedommen tar de utgangspunkt i profeten og patriarken Abraham (fvmh), og deres tre profeter nedstammer direkte fra hans sønner: Muhammad (fvmh) fra hans førstefødte sønn Ismael, og Moses og Jesus fra Isak (fvmh). Abraham (fvmh) grunnla den bebyggelsen som i dag heter Mekka, og han bygde Kabaen som alle muslimer vender seg mot når de ber.

Allah har gjennom historiens forløp åpenbart seg flere ganger for «skriftfolkene», jødene og de kristne, de som har Bibelen. «Vi har sendt sendebud før deg» og «Hver tidsepoke har sin skrift», sier Allah til Muhammad [13:38].

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: