ICC_admin
feb 24, 2019 05:00 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Nei, alle mennesker er født i fitrah. Dette innebærer at enhver nyfødt har en naturlig tilbøyelighet overfor Guds orden og lov. En medfødt natur mot dyd, kunnskap og skjønnhet. Følgelig er det også irrelevant om foreldrene er troende eller ikke, den nyfødte er i fitrah uansett.

Islam har eller ingen konsept om arvesynd som mennesker må frigjøres eller frelses fra. Islam betrakter seg selv som «den opprinnelige religionen» (deen alhanif). Den søker etter å bringe tilbake mennesket til dets utgangspunkt, sann natur som fører han i harmoni med skapelse, inspirerer han til å gjøre det gode, og som bekrefter Guds enhet.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: