ICC stenger sine moskeer for å dempe smittespredning

I lys av hendelsene det siste døgnet der Oslo kommune hever beredskapsnivået, samt grundige vurderinger av imamer og styret i ICC, har vi kommet frem til at det ikke er forsvarlig å holde moskeene oppe lenger. ICC Grønland, ICC Bjørndal og ICC Alna stenges nå for publikum; det vil innebære avlysning av samtlige aktiviteter, inkludert daglige bønn og fredagsbønn. Denne beslutningen gjelder inntil nåværende restriksjoner fra Oslo kommune endres . Vi følger situasjonen og råd fra de relevante instansene til enhver tid. Oppfordring...