Hva er det med disse muslimene? Hva planlegger de seg imellom? Hva pønsker de på ? Hvorfor lar de seg krenke så lett? Vil de oss vondt? Har SIAN rett?

ICC har gleden av å lansere sin andre video mot hat 🎥 Vi vet så altfor godt hvordan synet kan bedra. Hvordan enkelte har fordommer mot oss, basert på uvitenhet og misoppfatninger. Derfor strekker vi ut en hånd. Bli kjent med oss. Bli bedre kjent med oss. Vi er ikke så ulike, du og jeg!

Les mer om prosjektet på
➡️ https://www.islamic.no/2020/bli-kjent-med-oss