I forbindelse med Id-ul-Adha valgte en rekke folk å donere sin qurbani/offergave  gjennom oss i ICC. 

Vår samarbeidspartner i Pakistan kan nå bekrefte at alle gaver ble delt ut til fattige og trengende i grenseområdene mot Afghanistan (Fata, Pakistan), på Id-ul-Adha. 

Vi takker alle som har bidratt.