Leder i ICC Ungdom, Zamran Butt, har skrevet et tilsvar til Selbekks kronikk om begrepet islamofobi.

«Kort oppsummert kan islamofobi defineres som feilaktige negative fordommer og stereotypier om islam og konspiratorisk tankesett som underbygger frykt for, hat mot og diskriminering av muslimer (jmf. Bangstad og Døving 2015). Eurabia-teorien er et eksempel på islamofobisk konspirasjon. Reaksjonene fra de virale bildene av tomme busseter oppfattet som burkakledde kvinner, kan også kategoriseres derunder. »
Les hele artikkelen her:

http://www.vg.no/nyheter/meninger/islam/utdatert-avledningsmanoever-om-islamofobi/a/24113718/