Mange dukket opp på søndag 22.10 for å høre Dr. Farrukh snakke om hjernen. Foredraget inngår i serien «Koranen og Vitenskap», som omhandler hvorvidt tekster og tegn i Koranen samsvarer med dagens vitenskap. 
Dette var et spennende foredrag der vi lærte om hjernens funksjoner og hva frontallappen er. Frontallappen er en av de fire deler av hjernen. Hver av disse lappene fungere på en bestemt måte; frontallappen er spesielt knyttet til hvordan vi bruker fornuft, våre ordklasser, våre følelser, og hvordan vi planlegger og løser problemer. 
Det var interessent å få vite at dette er noe vitenskapen har funnet ut av de siste 10-15 årene, mens Koranen omtalte denne delen av hjernen for over 1400 år siden, og informerte om de samme «egenskapene». 

Neste program i denne serien kommer etter nyttår.