ICC Bjørndal har gleden av å informere om at de starter opp med helgeskole for barn i alderen 7-13år. Dette er et tilbud for barn som ønsker å lære mer om islamsk historie og de fem søylene. Undervisningen vil foregå på norsk og starter 14.oktober. 

For mer info, klikk her: 

https://www.islamic.no/artikler/helgeskole_bjorndal/