Under finner du noen av våre aktiviteter for året 2016:

 

 • 27.02.16: Bordtennisturnering
  Årets bordtennisturnering ble arrangert av ICC Ungdom i samarbeid med SID. Påmeldte deltakere oversteg 180 deltakere med barn, unge og voksne fra begge kjønn i alle aldre.
 • 13.03.16: Islam kurs for døve
  ICC ungdomsskole og Al-Islaah har samarbeidet for å arrangere et islamkurs for døve i Oslo. Det er første gang noe slikt blir arrangert for døve i Oslo eller Norge. Dette kurset ga grunnleggende informasjon om islam med temaene; wudhu, salah, hajj, zakah m.fl
 • 27.05.16: Religionenes dag
  Fredag 27. mai ble «Religionenes dag» arrangert på Grønlandstorg. Det er en årlig aktivitet for å fremme dialog og brobygging. Årets tema var: «Dialog og samarbeid?»
 • 06.05.16: Felles Eidbønn og fest med Rabita
  Det var felles Eidbønn i Ekeberghallen – et samarbeidsprosjekt mellom Rabita og ICC. Det var om lag 5 000 personer som deltok under bønnen.
 • 06.05.16: Eid fest for nye muslimer og flyktninger
  I 2016 ble det lagt opp til eid feiring i moskeen, både eid-ul-adha og eid-ul-fitr. Vi hadde spesielt invitert flyktninger og nye muslimer til å feire eid med oss.
 • 01.08.16: Mot terror og ekstremisme
  Flere imamer og ledere av de store moskeene fra Norge besøkte biskop Bernt Eidsvig ved den katolske kirken for å vise at vi står sammen mot terror, hat og vold utført i religionens navn.
 • 22.08.16: Dialogpilotene
  Et nytt studium ved navnet «Dialogpilotene» ble lansert i år. Dialogpilotene er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkelig Dialogsenter Oslo, Human-Etisk Forbund Oslo, Minhaj konfliktråd, Islamic Cultural Centre Norway, Tauheed Mosque og UiO.
 • 02.09.16: Besøk av Shaykh Muhammad bin Yahya al-Ninowy
  Besøk av den kjente syriskfødte amerikanske lærde, Shaykh Muhammad bin Yahya al-Ninowy. Han holdt fredagstale og ledet bønnen.
 • 01.10.16: Forebygging av voldelig ekstremisme
  Imam Hamid Farooq holdt et foredrag i et samarbeidsseminar mellom Bergen Kommune og Bergen moské, som et ledd i forebyggingsarbeid mot voldelig radikalisering og ekstremisme.
 • 13.10.16: Førstehjelpskurs
  ICC kvinnegruppe arrangerte en workshop om førstehjelp rettet mot jenter og kvinner fra 12 år og oppover.
 • 22.10.16: TV-Aksjonen NRK
  I 2016 samarbeidet ICC med TV-aksjonen NRK og hadde innsamling av penger under fredagsbønn som i år gikk til Røde Kors.
 • 23.11.16: Politimester på besøk
  Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sammen med sine kolleger fra Grønland politistasjon var på besøk hos oss i ICC for å diskutere viktige temaer som integrering, trivsel og engasjement i nærområdet.
 • 04.12.16: Foredragsserie om hadith
  Maulana Fazl-e-Hadi Hassan holdt en serie med foredrag som omhandlet hadith, som er nedskrevne fortellinger om hva profeten Muhammed (fvmh) sa og gjorde.
 • 27.12.16: Aktiviteter for barn og ungdommer i juleferien
  Det ble arrangert en rekke aktiviteter for barn og ungdommer som er hjemme i juleferien. Nærmere 50 stykker kom til ungdomshuset i 4.etasje for å delta.